Een kinderdagverblijf van een aangename grootte. De kindjes worden er begeleid door bekwame, enthousiaste kleuterleidsters  die bezorgd zijn voor het welzijn van elk kind.

Het gaat hier over een plaats :

 • Waar de ouders met een gerust gemoed en met vertrouwen hun schatjes aan  de begeleidsters overlaten
 • Waar de baby’s en de peuters zich gerustgesteld en in vertrouwen op hun gemak voelen.
 • Waar de begeleidsters, elke avond aan de ouders vertellen wat er die dag gebeurd is, waarmee hun kind zich geamuseerd heeft  en waarin het verwonderd was….en de volgende dag aan de ouders vragen hoe de avond en de nacht verlopen zijn.

De waarden van het kinderdagverblijf :

 • Een structuur ontwikkeld om de noden van de kinderen tegemoet te komen,

Onder toezicht van “Kind en Gezin”, waar de toegang beveiligd is, gecontroleerd en verzekerd (attest van toezicht van Kind en Gezin, brandweer en verzekeringscontracten op aanvraag).

 • Bekwame kleuterleidsters, verrijkt met hun ervaring en enthousiasme,
 • Een gezonde omgeving, biologische maaltijden, ter plaatse bereid op basis van biologisch en seizoengebonden fruit en groenten, komende van een plaatselijke leverancier uit de streek van Charleroi. Wij geven voorkeur aan dichtbij gelegen distributie.  Om de afwisseling in de winter te voorzien kopen we ook biologische groenten in de supermarkten.  Wij zijn ook voorstander van biologisch vlees.
 • Het vertrouwen tussen de ouders en de begeleidsters, gebaseerd op wederzijds respect.

Wij zijn de plaatsvervangsters van de ouders die ons hun kind dagelijks toevertrouwen. De ouders leren ons hun baby kennen en wij vertellen hun over de vreugde en het leed van hun kind. Alles wat er met het kind gebeurt in het kinderdagverblijf is voor de ouders belangrijk.

Wij zorgen voor duidelijke inschrijvingsmodaliteiten, klare uitleg over ontvangst  en vertrek van het kind.

 • Een respect voor het ritme van iedereen, namelijk de perioden van rust en maaltijden voor de kleinsten.
 • Gevarieerde activiteiten, aangepast aan de ouderdom van de kinderen , wij hebben een luisterend oor en veel aandacht. Knutselwerk, koken, muziek en zang, vertelselkes en vrij spel binnen of buiten als het weer het toelaat, tederheid en een knuffel als er verdriet is. De kinderen leren in groep te leven en wij voeden ze op door hun verrijkende activiteiten aan te leren. Wij verdelen de groep volgens de activiteiten om beter naar hen te luisteren, ze beter te kunnen observeren en ze onder elkaar te laten spelen.
 • Onze bezorgdheid over onze omgeving , de natuur, onze familie, onze vrienden en de muziek.

Wij zoeken ook de medewerking en deelname van de ouders :

 • Wij organiseren het bezoek van de lokalen buiten de diensturen maar organiseren ook een periode van onthaal, met de ouders, onderling te bespreken. We staan open voor de borstvoeding als het uurrooster van de moeder dat toelaat en zij dat wenst.
 • Wij spreken met de ouders  over  het verdere leven van het kind dat ons is toevertrouwd : overgang van borstvoeding naar normale melk, naar gewone maaltijden, naar zindelijkheid en naar de voorbereiding voor de kleuterschool.
 • Boeken en tijdschriften van de kribbe staan ter beschikking van de ouders voor consultatie of kunnen ook uitgeleend worden.
 • Wij organiseren feesten in het kinderdagverblijf : (Sint Niklaas, lentefeest in maart en herfstfeest in september) met ouders, broers en zussen.
 • Wij feesten ook de grootouders.
 • De ouders vinden bij ons een doos voor suggesties.
 • Wij sturen regelmatig aan de ouders die het wensen, foto’s van de activiteiten van hun kindjes op een beveiligd deel van de website, alleen toegankelijk voor de ouders.
 • Wij houden de ouders op de hoogte van de menu’s, de activiteiten, knutselwerkvoorziening via het internet en in het kinderdagverblijf.

Voor de goede werking van het kinderdagverblijf, van de activiteiten en de maaltijden :

 • Wij houden eraan het minimum uurrooster te respecteren (van 9u30 tot 16u), met uitzondering voor dringende gevallen.
 • Wij stellen een reglement op voor de ziektegevallen.

Wij vragen :

 • Dat de ouders ons de melk voor de peuters brengen, samen met een zuigfles waaraan ze gewoon zijn.
 • Vervangkledij  om de peuter te verschonen in geval er een accidentje zou gebeuren. Op elk kledingstuk moet de naam van het kind staan.
 • Een knuffeldiertje en een tutje.
 • De luiers en andere benodigdheden (wij werken ook met wasbare luiers indien de ouders dit wensen).
 • Een regelmatig en maandelijks permanent order van betaling op de rekening van het kinderdagverblijf zodat deze elke 1ste van de maand gecrediteerd is.
 • Ook vragen wij bij de inschrijving de kosten van een volledige maand te willen storten. Dit dient om de inschrijving te valideren en om de plaats te reserveren.

De kosten van het onthaal :

 • Het vast bedrag voor 5 dagen in de week is vastgelegd op 650€ per maand te betalen 12 maanden op 12.
 • Het is mogelijk volgens de omstandigheden een kindje  4, 3, 2 of 1 dag per week te ontvangen.
 • De fiscale attestaties worden op het einde van het jaar afgeleverd om het aanslagbiljet voor de belastingen in te vullen en een vermindering te bekomen  voor de kosten: 11.20€ per dag.
 • Wij zijn ertoe bereid te onderhandelen met de ondernemingen die wensen een deel van de kosten op hun rekening te nemen als sociaal voordeel. Wij kunnen u de nodige inlichtingen geven (zowel aan de werkgever als aan de werknemer).

Uurrooster en sluiting :

 • Het kinderdagverblijf is open vanaf 8.00u tot uiterlijk 18.00u. Het gaat hier over 10 uur volledige aandacht en beschikbaarheid.
 • Wij kunnen een onthaal voorzien vanaf 7u30. Vraag hiervoor informatie aan de verantwoordelijke. Het respecteren van de openingstijd is belangrijk: de kinderverzorgsters hebben ook een familie.
 • Moest een ouder voor een uitzonderlijke reden verhinderd zijn het kindje op tijd te kunnen afhalen moet die zo spoedig mogelijk het kinderdagverblijf verwittigen. Er wordt dan een som van 20€ gevraagd voor elk begonnen kwartier na de sluiting. Deze som moet dezelfde dag of de dag erna betaald worden aan  de persoon die moest wachten.
 • Moest het zijn dat het kind uitzonderlijk later dan 18 uur zou moeten blijven, dan vragen we om ons hierover aan te spreken. Indien het mogelijk is voor de begeleidsters, kan het uurrooster aangepast worden, maar dit moet altijd op voorhand besproken worden. Zij zal dezelfde dag 30€ in ontvangst nemen voor elk  begonnen uur.
 • Het kinderdagverblijf zal gesloten zijn op alle wettelijke feestdagen en het is eveneens mogelijk dat er “bruggen” gemaakt worden. Dat volgens het jaarkalender. Hiervan krijgen de ouders een bericht in het begin van het jaar.
 • Het kinderdagverblijf sluit 5 weken per jaar. Een week met Kerstmis; een week met Pasen en 3 weken in de zomer: de laatste week van juli en de twee eerste weken van augustus.
 • Twee dagen per jaar en dat buiten de voorziene sluitingsdagen zal het kinderdagverblijf gesloten zijn om aan de kinderleidsters de gelegenheid te geven een bijkomende opleiding te volgen. De inhoud van die opleiding en de data zullen minstens 2 maanden op voorhand  bekend gemaakt worden.