Als U uw kind wenst in te schrijven, vragen we U om de verantwoordelijke op te bellen op het nummer 0495/288125 of per email op contact@koalakids.be.

Indien er een beschikbare plaats is, en als na uw gesprek met de verantwoorlijke, U denkt dat ons kinderdagverblijf overeenkomt met wat U voor de opvang van uw kind zoekt, dan zullen we U vragen een inschrijvingsfiche in te vullen, een overeenkomst te ondertekenen, om kennis te nemen van het huishoudelijk reglement en een bedrag overeenstemmend met één maand op de rekening van de kribbe te storten.