We werken onder toezicht van Kind en Gezin.  Dit wil zeggen dat we strege kwaliteitsnormen eerbiediegen o.a. :

 • aantal aanwezige kindjes
 • aantal personeelsleden en bekwaamheden
 • hygiëne
 • voeding
 • grootte van het kinderdagverblijf t.o.v het aantal aanwezige kinderen
 • pedagogisch project

We kunnen  ten allen tijde een inspectie van Kind en Gezin ontvangen.

Dit zijn de waarden van ons kinderdagverblijf:

 • Een  structuur ontwikkeld om de noden van de kinderen tegemoet te komen,

onze structuur valt onder de toezicht van “Kind en Gezin”, onze toegang is beveiligd , gecontroleerd en verzekerd . ( attest van toezicht van Kind en Gezin, brandweerverslag en verzekeringscontracten op aanvraag)

 • Bekwame kleuterleidsters, verrijkt met hun ervaring en enthousiasme.
 • Een gezonde omgeving,biologische maaltijden ter plaatse bereid op basis van biologisch en seizoengebonden fruit en groenten, komende van een plaatselijke leverancier uit de streek van Charleroi.

Wij geven voorkeur aan dichtbij gelegen distributie.  Om de afwisseling in de winter te voorzien kopen we ook biologische groenten in de supermarkten.  Wij zijn ook voorstander van biologisch vlees.

 • Het vertrouwen tussen de ouders en de begeleidsters, gebaseerd op wederzijds respect. Wij zijn de plaatsvervangsters van de ouders die ons hun kind dagelijks toevertrouwen.

De ouders leren ons hun kind kennen en wij vertellen hun over de vreugde en het leed van hun kind. Alles wat er met het kind gebeurt in het kinderdagverblijf is voor de ouders belangrijk.

Wij zorgen voor duidelijke inschrijvingsmodaliteiten, klare uitleg over ontvangst  en vertrek van het kind.

 • Een respect voor het ritme van iedereen, namelijk de perioden van rust en maaltijden voor de kleinsten.
 • Gevarieerde activiteiten, aangepast aan de ouderdom van de kinderen , wij hebben een luisterend oor en veel aandacht. Knutselwerk, koken, muziek en zang, vertelselkes en vrij spel binnen of buiten als het weer het toelaat, tederheid en een knuffel als er verdriet is .De kinderen leren in groep te leven en wij voeden ze op door hun verrijkende activiteiten aan te leren. Wij verdelen de groep volgens de activiteiten om beter naar hen te luisteren, ze beter te kunnen observeren en ze onder elkaar te laten spelen.
 • Onze bezorgdheid over onze omgeving , de natuur, onze familie, onze vrienden en de muziek.