Ontvangst van de kinderen én hun ouders!

De aanpassingsperiode wordt met de ouders besproken, naargelang hun verlangens en de leeftijd van het kind.

Ieder kind bezit een kastje om kleren en schoenen op te bergen.

Alle lokalen zijn toegankelijk voor de ouders.

We vragen alleen de slaapuren te respecteren en, in de mate van het mogelijke, de kinderen voor 9u 30 te brengen, zodat we met hen groepsactiviteiten, die moeilijk onderbreekbaar zijn, kunnen organiseren.

Ideaal zou zijn dat de ouders een momentje met ons kunnen doorbrengen. Daarom stellen we de ouders voor om een kopje koffie te genieten zodat het kind wat tijd heeft om de familiesfeer te verlaten om de crèchesfeer binnen te komen.

door onze opvoedsters!

Iedere opvoedster is zeer attent voor het welzijn en een goede ontwikkeling van het kind.

De opvoedsters zijn gemotiveerd, gepassioneerd, bekwaam en bewust van de verantwoordelijkheid die ze opnemen. We bevoorrechten professionele, gemotiveerde en bekwame werknemers teneinde een hechte aansluiting bij het pedagogisch project te garanderen en turn-over te beperken.

ook hebben we onze unir rostres aangepast en werken dus met meer personneel want bij ons werken we met 3 voltijdse uurroosters en 1 persoon die 27 uren per week werkt.

We houden ook teamvergaderingen zodat ieder personeelslid kan praten over de kinderen waarvan ze verantwoordelijk zijn. We zijn geabonneerd aan professionele tijdschriften, die ondersteund worden door de teams van Kind en Gezin en we nemen regelmatig deel aan de opleidingsactiviteiten.

 

sluitingskalender 2019-20

  • 1ste november 2019
  • 11 november 2019
  • wintervakantie van 23 december 2019 tot 3 januari 2020 inbegrepen
  • lentevakantie van 13 april 20 tot 17 april 2020 inbegrepen
  • dinsdag 1 mei 
  • hemelvaart donderdag 21 mei 2020  en brugdag 22 mei 2020
  • Pinkster maandag 1 juni 2020
  • grote vakantie van 20 juli 2020 tot 14 augustus 2020 inbegrepen

pedagogische studiedagen : 11/10/2019 en 7/2/2020