5 dagen per week : 9600 minuten aandacht voor maar 750 € 

4dagen per week : 7680 minuten geduld voor maar 650 €

3 dagen per week 5760 minuten mildheid voor maar 550 €

 

Deze prijs bevat  de ontvangst van het kind, de voeding en de verzorgingsproducten van het kinderdagverblijf.

We schrijven een attest uit die de fiscale aftrek van de ontvangstkosten mogelijk maakt, dit ten belope van 11,20 € per dag aanwezigheid.

De prijs vooropgesteld op moment van de inschrijving zal niet meer wijzigen maar zal wel geïndexeerd worden na één jaar, op grond van de index van de eerste maand inschrijvingsmaand.

We werken met wasbare luiers of met gewone luiers.  Voor de ouders die liever geen pakken luiers meesleuren willen we graag luiers van de kribbe ter beschikking stellen (type Moltex), dit tegen een maandelijks forfait.  ( 25 euro voor 5 dagen per week, 20 €voor 4 dagen per week en 15 € voor 3 dagen per week)  We kunnen ook met wasbare luiers werken, deze van de ouders of deze van het kinderdagverblijf.  Vraag hierover meer info aan de verantwoordelijke.