Het kinderdagverblijf heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid gesloten, en een verzekering voor de kinderen die ze elkaar zouden kunnen toebrengen zonder fout van de opvoedsters.  Een kopie van deze verzekeringspolissen kan op eerste aanvraag aan de ouders worden overgemaakt.

De brandweer is eveneens ter plaatse gekomen, het verslag kan eveneens ingezien worden.